Profesjonalne Usługi Saperskie

Szkolenia

Szkolenie pracowników Inwestora z zakresu bezpieczeństwa na okoliczność wystąpienia przedmiotów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego traktujemy jako kluczowy etap  w budowaniu świadomości i właściwych zachowań, co znacznie zwiększa bezpieczeństwo inwestycji.

Program szkolenia przybliża uczestnikom podstawowe przepisy, definicje materiałów wybuchowych oraz przedmiotów zawierających materiał wybuchowy możliwych do ujawnienia w gruncie. Celem szkolenia jest również omówienie zdarzeń powodujących zagrożenia kryzysowe, zapoznanie uczestników ze sposobem identyfikacja materiałów wybuchowych oraz przedmiotów zawierających materiał wybuchowy a przede wszystkim wskazanie procedur postępowania z materiałami wybuchowymi oraz przedmiotami zawierającymi te materiały, (procedura związana z powiadamianiem).

Szkolenie zawsze przeprowadzane jest w formule praktycznej oraz multimedialnej, przez wieloletnich specjalistów saperów, co pozwala uczestnikom na szybkie przyswojenie elementarnej wiedzy, która staje się punktem wyjścia do wyrobienia właściwego nawyku postępowania w sytuacji natrafienia na przedmioty niebezpieczne. Zawsze dbamy o to, aby odnosić przepisy to realnych sytuacji niebezpiecznych, z jakimi się spotykaliśmy w trakcie wieloletniej praktyki zawodowej, czego potwierdzeniem są  artefakty szkoleniowe, filmy bądź zdjęcia, a to wszystko skuteczni pozwala szkolonym przenieść wiedzę teoretyczną na ich życie zawodowe.

Oferujemy profesjonalne usługi saperskie. Nasza specjalizacja to rozminowanie terenu, wyburzanie za pomocą materiału wybuchowego, monitoring budowli, zdjęcia lotnicze, badania termowizyjne.
2020 © Sapper Support | WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.