Profesjonalne Usługi Saperskie

Nadzór saperski

Obsługa saperska inwestycji infrastrukturalnej wymaga zaplanowania działań saperskich.

Nadzór saperski prowadzi się w rejonach uniemożliwiających dokładne oczyszczenie terenu ze względu na duże zanieczyszczenie przedmiotami metalowymi, miejsc zakłócających pracę wykrywaczy metalu: np. linie wysokiego napięcia, podziemna infrastruktura, śmietniska, hałdy przemieszczonej ziemi.

Prace nadzoru saperskiego mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa dla wszystkich pracowników na terenie budowy podczas prowadzonych prac ziemnych.

Decyzja o wytypowaniu terenu pod nadzór saperski podejmowana jest po przeprowadzeniu rozpoznania saperskiego.

Nadzór saperski polega na:

  • przeszkoleniu pracowników Zamawiającego w zakresie ryzyka ujawnienia przedmiotów wybuchowych pochodzenia wojennego podczas robót,
  • warstwowym sprawdzaniu i przeszukiwaniu terenu pod kątem występowania przedmiotów wybuchowych (warstwy określane są przez nadzorującego),
  • ciągłej obserwacji wykonywanych czynności i bezpośrednim uczestnictwie przy pracy maszyn,
  • ocenie wykrytych przedmiotów pod względem ich zagrożenia i określeniu
  • odpowiednich środków bezpieczeństwa,
  • czynne uczestnictwo w procesie budowlanym poprzez udział w Radach Budowy i kontaktach z Nadzorem Inwestorskim.
Oferujemy profesjonalne usługi saperskie. Nasza specjalizacja to rozminowanie terenu, wyburzanie za pomocą materiału wybuchowego, monitoring budowli, zdjęcia lotnicze, badania termowizyjne.
2020 © Sapper Support | WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.