Profesjonalne Usługi Saperskie

Ekspertyzy i opinie saperskie

Ekspertyza saperska powstaje w momencie planowania inwestycji. Świadomość, iż przez Polskę przetoczyły się dwie wojny światowe zmusza inwestorów do uzyskania opinii o możliwości występowania przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych (PWiN) na danym terenie.

Ekspertyza sporządzana jest na podstawie danych historycznych, przeprowadzonych wywiadów środowiskowych w terenie, jak i informacji pozyskanych od służb państwowych.

Ekspertyza saperska jest podstawą podjęcia kolejnych kroków przez Inwestora, gdy inwestycja wejdzie w etap projektowania, tak żeby podczas jej realizacji zapewnić maksymalne bezpieczeństwo procesu budowlanego.

Wykonujemy ekspertyzy i opinie saperskie dotyczące:

  • możliwości występowania na danym terenie amunicji porzuconej, niewybuchów, niewypałów, środków bojowych w oparciu o źródła historyczne, mapy historyczne, wywiady środowiskowe,
  • kalkulacji stref rażenia odłamkami, falą uderzeniową,
  • określenia stref zagrożeń dla ludzi, zwierząt, zabudowań,
  • określenia stopnia niebezpieczeństwa znaleziska.
Oferujemy profesjonalne usługi saperskie. Nasza specjalizacja to rozminowanie terenu, wyburzanie za pomocą materiału wybuchowego, monitoring budowli, zdjęcia lotnicze, badania termowizyjne.
2020 © Sapper Support | WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.