Profesjonalne Usługi Saperskie

Rozminowanie terenu

Przy każdych pracach współpracujemy z Policją. Taki obowiązek nakłada również na nas ustawa o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.  Takie działania czynią naszą pracę transparentną, zapewniają wymianę informacji oraz zapewniają maksimum bezpieczeństwa.

Stosując powyższe zasady nigdy nasi Zleceniodawcy nie pozostają z problemem ujawnionych materiałów wybuchowych. Nasza firma ujawnia, zabezpiecza i niszczy.

Posiadając specjalistyczny sprzęt, niezbędne doświadczenie, wymagane prawem uprawnienia i profesjonalną kadrę jesteśmy w stanie zapewnić kompleksową rzetelną realizację świadczonych usług.

Kwestię prac polegających na pracach saperskim definiuje ustawa o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz.U.2002 nr 117, poz. 1007 z późn. zm.). Ustawa w/w określa, iż poszukiwanie materiałów wybuchowych określona jest działalność gospodarcza, której skutkiem jest oczyszczanie terenów. Oczyszczanie terenów polega na:

  1. Poszukiwaniu – prowadzone jest one za pomocą różnego rodzaju metod geofizycznych, pozwalających zlokalizować przedmioty metalowe zalegające w gruncie
  2. Wydobyciu- polega na umiejętnym odkopaniu przedmiotu metalowego następnie sklasyfikowanie go jako zawierający materiał wybuchowy bądź jako złom. Wydobycie zawsze odbywa się przez sapera posiadającego do tego kwalifikacje.
  3. Zabezpieczeniu – ta czynność polega na zabezpieczeniu przedmiotów zawierających materiał wybuchowy w tymczasowym magazynie zgodnie z rozporządzaniem Ministra Gospodarki z dnia 16 sierpnia 2010r. w sprawie przechowywania w tymczasowym magazynie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego lub znalezionych w trakcie oczyszczania terenów (Dz. U. nr 163 poz. 1106 z dnia 16 sierpnia 2010r.). We własnym zakresie zabezpieczamy magazyn tymczasowy. Policja zostaje powiadomiona o utworzeniu tymczasowego magazynu. W ten sposób Policja nie zabezpiecza magazynu tymczasowego. Magazyn zabezpieczony jest przez naszą firmę, zazwyczaj jest to firma ochroniarska.
  4. Zniszczeniu albo unieszkodliwieniu znalezionych materiałów wybuchowych na lądzie lub wodach śródlądowych, lub obszarach morskich:
  • zniszczenie przez naszą firmę ujawnionych przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych (niewybuchów i niewypałów) za pomocą materiału wybuchowego przeznaczonego do użytku cywilnego zgodnie ze wskazaną ustawą jak również  Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie sposobu prowadzenia prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz podczas oczyszczania terenów (Dz. U. z dnia 28 lutego 2011r.)
  • przekazanie ujawnionych materiałów wybuchowych Patrolowi saperskiemu zgodnie z Ustawą z dnia 13 czerwca 2019r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym .(Dz. U 2019 poz. 1214) Ustawa ta wprowadziła obowiązek nawiązania przez przedsiębiorcę współpracy z z Wojskiem Polskim na zasadach komercyjnych.
Oferujemy profesjonalne usługi saperskie. Nasza specjalizacja to rozminowanie terenu, wyburzanie za pomocą materiału wybuchowego, monitoring budowli, zdjęcia lotnicze, badania termowizyjne.
2020 © Sapper Support | WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.