Profesjonalne Usługi Saperskie

Uprawnienia

Posiadamy uprawnienia z zakresu:

  1. Dostępu i używania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego,
  2. Nadzorowaniu prac związanych z pracami z materiałami wybuchowymi przeznaczonymi do użytku cywilnego,
  3. Prowadzenia prac polegających na oczyszczaniu terenu z przedmiotów wybuchowych pochodzenia wojskowego,
  4. Prowadzenia prac wyburzeniowych za pomocą materiału wybuchowego przeznaczonego do użytku cywilnego,
  5. Przewozu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego na własne potrzeby,
  6. Niszczenia przedmiotów wybuchowych pochodzenia wojskowego,

Posiadamy Certyfikat Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej 2527H.

Nasi pracownicy posiadają certyfikaty, które uprawniają do dostępu do informacji niejawnej.

Oferujemy profesjonalne usługi saperskie. Nasza specjalizacja to rozminowanie terenu, wyburzanie za pomocą materiału wybuchowego, monitoring budowli, zdjęcia lotnicze, badania termowizyjne.
2020 © Sapper Support | WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.