Profesjonalne Usługi Saperskie

Kadra

Firma Sapper Support sp. z o.o. zrodziła się z pasji w 2009.

Nasza firma posiada Decyzję Wojewody Śląskiego na podstawie, której może prowadzić prace saperskie związane z dostępem do materiału wybuchowego.

Zgodnie z Ustawą o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego pracownicy naszej firmy posiadają dokumenty dające, im dostęp do materiału wybuchowego, tj.:

  1. Aktualne zaświadczenie wydane na podstawie w/w ustawy
  2. Opinię Komendanta Powiatowego bądź Miejskiego Policji
  3. Zaświadczenie bądź oświadczenie o niekaralności
  4. Orzeczenie psychologiczne od psychologa wpisanego do rejestru Komendanta Wojewódzkiego Policji
  5. Orzeczenie lekarskie od lekarza psychiatry.

Współpracujemy ze specjalistami, którzy służyli w różnych służbach mundurowych, tj. Wojsku Polskim w patrolach rozminowania czy innych formacjach saperskich, Policji w pododdziałach zajmujących się unieszkodliwianiem przedmiotów i urządzeń wybuchowych, Straży Granicznej w pododdziałach skierowanych do niszczenia materiałów wybuchowych, w tym niewybuchów i niewypałów. Osoby te wykazują się bardzo wysokim doświadczeniem zawodowym. Wymiana doświadczeń pozwala nam świadczyć usługi na wysokim poziomie.

Oferujemy profesjonalne usługi saperskie. Nasza specjalizacja to rozminowanie terenu, wyburzanie za pomocą materiału wybuchowego, monitoring budowli, zdjęcia lotnicze, badania termowizyjne.
2020 © Sapper Support | WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.